Hızlı okuma ve anlama eğitim destek programını, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için ayrı seviyelerde uyguluyoruz. Başlangıçta belirlenen seviye, öğrencinin ilerlemesine göre kademe kademe arttırılarak, kişisel çalışma programı hazırlamaktayız. Bu şekilde çalışmada %100 başarı elde ediyoruz.

Biz kimiz?

_______________________________________________

Firmamız 2016 yılında "Eğitweb Bilgi Teknolojileri" ismi ile faaliyetine başlamıştır. Kendi ürünümüz olan internet tabanlı yazılımımız "HIZLIOKUMALISIN - Hızlı Okuma ve Anlama Programı" ve buna ek olarak verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine destek vermekteyiz. Firmamızın kurulduğu günden bugüne birçok öğrencinin okul ve sınav başarısına katkımız olmuştur.

Çeşitli zamanlarda okul, dershane ve eğitim kurumlarında verdiğimiz konferanslar ile bu konuda bilinilirliği arttırma çalışmaları yapmaktayız. Öncelikle öğrencilerin, zaten sahip oldukları okuma becerisini geliştirmeyi, okudukça okumayı zevkli hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Okumayı seven öğrencinin okulunda ve sınavlarında başarı gösterdiğini biliyoruz ancak bir diğer etki de kişisel gelişimlerinde gözlenmektedir. Okuyan çocuk araştırmacıdır, bilgilidir ve okuyan çocuğun ufku açıktır.

Gökçen Erel UYSAL               

Hızlı Okuma ve Anlama Eğitmeni

Phasellus massa

Hızlı Okuma ve Anlama Nedir?

Hızlı okuma tekniği, metnin tamamını, doğru bir odaklanma ve hızlı bir şekilde anlayarak okumaktır.

Okuma esnasında gözlerimiz, metin üzerinde soldan sağa doğru hareket eder ve kelimeler üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında gördüğümüz kelimeler beynimize iletilir ve beynimizde bu kelimenin gerçek anlamını belirler. “Hızlı Okuma ve Anlama” eğitim destek programımız sayesinde, gözlerin görme kapasitesi artar ve duraklamalarda gözün okuma alanını genişleterek bir kelimeden daha fazlasını algılayıp beynimize göndermemiz sağlanmış olur.
Bununla birlikte yanlış bilinen okuma yöntemleri uygulamalarına son verilerek, doğru okuma teknikleri de öğretilmektedir. Örneğin hecelemek, kelime kelime okuma, tekrar tekrar okuma, içinden sesli okuma, dudak kıpırdatarak okuma, el ile takipli okuma, dikkat dağınıklığı ve yoğunlaşamamak gibi yanlışlardan kurtulma sağlanır. Eğitim sonunda okuma ve anlama hızı 2-3 kat oranında artış gösterir.

Vestibulum quis

Okuduğunu anlayabilmek

En çok sorulan soru, "Yavaş okuma ile okuduğumuzu daha iyi anlamaz mıyız?"

Kesinlikle hızlı okuma ile daha iyi anlayabiliriz. Okuma hızı artışı ile, anlama seviyesinin de yükseldiği, net şekilde görülebilmektedir. Yavaş okuyan kişilerin dikkati daha çabuk dağılmakta, beynimiz bu boşluklarda farklı farklı konular düşünmekte. Bununla birlikte konsantrasyonu azalır ve okuduklarını daha çabuk unutur. Hızlı okuma teknikleri ile okuduğunuz yazılardaki bilgi akışı beyne aralıksız olarak hızlıca ulaşacaktır. Bu durum, anlama seviyenizin artmasına neden olacaktır.
Sınavlara hazırlanan öğrenciler “Hızlı Okuma ve Anlama” eğitim destek programımız sayesinde, anlayarak daha hızlı okuyup, okuduklarını hafızalarında tutabilecekler. Sınavlarda soruları daha hızlı okuyup anlayarak, daha kısa sürede soruları cevaplayacaklar, tekrar tekrar soruları okuma gereği duymayacaklar. Yapılan ölçümlere göre hızlı okuma ve anlama eğitimi almış bir öğrenci, sınav esnasında en az 15-20 dakika ekstra zaman kazanmaktadır.

Vestibulum quis

Eğitim destek programı

6 kişilik bilgisayarlı çalışma ortamımızda, hafta içi ve hafta sonu gruplar veya birerbir olarak da uygulanan “Hızlı Okuma ve Anlama” eğitim destek programımızla öğrencinin ;

 Okuma hızını gözle görülür şekilde arttırmak,

 Okuduğunu anlamasını sağlamak ve bunu geliştirmek,

 Dikkat eksikliğini azaltmak ve konsantrasyonunu yükseltmek,

 Etkili bir şekilde göz ve beynini kullanmasını sağlayarak işlevlerini arttırmak,

 Sözcük dağarcığını arttırmak,

 Zamanı daha etkin kullamasını sağlamak,

 Kendisine olan güvenini arttırmak

mümkün olacaktır.

Vestibulum quis

Sınavlar üzerine

Geçen yılın sınavlarınının çoğunu eğitimciler, hem bilgiyi hem dikkatli okuma ve anlama becerisi gerektiren sınavlar olarak değerlendirmişti.

Öğrenciler Türkçe sorularında en çok hatayı soru köklerini iyi okumadıklarından ve paragraf sorularını sonuna kadar anlayarak okuyamadıklarından yapıyorlar. Bu durum da kendilerini öne geçirecek sorulardan uzak durmalarına sebep oluyor. Soru köklerine dikkat etmemek, soruyu yanlış anlamalarına sebep olurken, paragraf sorularını da okuyarak dikkatini vermek yerine "ne kadar uzun metin" diyerek aslında en kolay cevabın bulunduğu soruları kaçırmalarına sebep oluyor. Bu yüzden de sınavlarda okuduğunu anlayan, dikkatli, dikkat eksikliği olmayan öğrenciler daha başarılı oluyor.

Bu durum kitap okuma alışkanlığının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Uyguladığımız hızlı okuma ve anlama eğitim destek progrmaı ile tüm bu kazanımlara sahip olmak mümkün olacaktır.